100 jaar Citroën, "gevierd" op 2018-08-10 op het Eiland van Maurik.